Analiza F2F18 - polska premiera Discovery Report oraz Rekomendacji Zawodów

RAZ W ŻYCIU stajesz przed wyborem swojej dalszej drogi. Jakie studia wybrać? Jaką uczelnię bądź szkołę? Jaki zawód? 
Z badań wiemy, że prawie 2/3 ludzi w Polsce nie jest zadowolonych z tego, co robi w życiu. Im później, tym trudniej tę decyzję zmienić. 
Używana przez nas analiza osobowości Discovery Report oparta jest na harwardzkim modelu DISC. W raporcie z wynikami analizy badany otrzyma informacje na temat profilu swoich zachowań, sposobów komunikacji, funkcjonowania w grupie... Rekomendacja, to propozycje zawodów, w których może najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zawiera opis stanowisk, wymagane wykształcenie, ścieżki kariery, a także przykładowe wynagrodzenie.
Po dokonaniu zakupu analizę można zrealizować w dowolnym momencie. Wykonanie jej zajmie około 20 minut.

 

 

 
Analiza F2F18 jest narzędziem opartym na harwardzkim modelu DISC pozwalającym na określenie profilu zachowań. Jej celem jest pomoc młodzieży w świadomym dokonaniu najważniejszych wyborów dotyczących przyszłości, takich jak wybór liceum, profilu klasy, przedmiotów na maturze, rodzaju uczelni czy przyszłego zawodu, w oparciu o znajomość swoich mocnych stron. Zrobienie jej zajmuje około 20 minut. 
 
 
cena 240 zł
 

Na spotkanie trwające 90-120 minut zapraszamy osobę badaną z rodzicem po wypełnieniu Analizy F2F18. Doradca przedstawi pogłębione informacje na temat profilu zachowań badanego akcentując jego mocne strony, przeprowadzi uzupełniające badanie PQ Guide oraz poda praktyczne sposoby wykorzystywania wiedzy wynikającej z Analizy F2F18 wykorzystując materiał "Get Real". Omawiana jest również Rekomendacja zawodów i zasady dopasowania zawodów do profilu zachowań. Spotkanie odbywa się w siedzibie firmy Fit to Future. Badany musi wcześniej poznać swój profil zachowań.
 
 
cena 350 zł
Karta podarunkowa na Analizę F2F18 wraz z opłaconym kodem autoryzacji, umieszczona w eleganckim, ręcznie robionym pudełku. cena 265 zł