F2F 18

Składa się z dwóch komplementarnych raportów.
Pierwszy to analiza typu osobowości, oparta na modelu DISC. Dostarcza kompleksowej informacji o badanym, jego mocnych stronach, typach zachowań reakcjach w sytuacjach stresowych, czy najefektywniejszych sposobach komunikacji.
Drugi, zawiera Rekomendację Listy Zawodów, które pasują do typu osobowości badanej osoby, czyli takich, które wykorzystują jej mocne strony.

Model DISC

Bazuje na teorii modelu behawioralnym DISC opracowanym na Uniwersytecie Harvarda przez psychologa Williama Marstona. W 1928 roku Marston, jako jeden z pierwszych psychologów, zainteresował się i opracował charakterystyki emocji i zachowań zdrowych („normalnych”) ludzi. Wynikiem jego prac były podwaliny pod model DISC.

Później inny psycholog Walter Vernon Clarke stworzył uzupełnienie do modelu w postaci „testu analizy osobowości”, umożliwiającego sprawdzenie jakim typem osobowości jest dana osoba. Ostatecznego rozwinięcia modelu w postaci znanej do dziś dokonał John Geier w 1958 roku, związany z Uniwersytetem Michigan. Z narzędzi opartych na modelu DISC wykorzystywanych do oceny stylów zachowań skorzystało ponad 30 milionów osób na całym świecie, jest to model szeroko znany i wielokrotnie sprawdzony.

Dokładność narzędzia DISC firmy Personality Insights

F2F18 używa zweryfikowanego statystycznie – na reprezentatywnej próbie 3000 osób – narzędzia firmy Personality Insights, istniejącej i pracującej z DISC od 20 lat. Z badań przeprowadzonych przez Personality Insights wynika, że przedstawia ono bardzo dokładny obraz cech zachowań danej osoby. Pośród tych, u których dominuje styl „D”, dokładność jest na poziomie 91%; dla osób, u których dominuje styl „I”, dokładność jest na poziomie 94%. Osoby o typie „S” jako typie dominującym odnotowują dokładność na poziomie 85%, podczas gdy osoby o typie „C” – 82%. Daje to odnotowaną dokładność na poziomie 88,49%, z odchyleniem standardowym na poziomie 6,43%. Innymi słowy raport wygenerowany przez ten proces większość uczestników postrzega jako bardzo dokładny w większości przypadków.

Eksperci w zakresie psychometrii oceniają skuteczność tego narzędzia oceny, porównując je między innymi z: testem inteligencji WAIS, MBTI, kwestionariuszem osobowości Cattella, MMPI, kwestionariuszem Stronga czy Czterostrefowym modelem stylów zachowań.

Rekomendacja Listy Zawodów

Przygotowana baza zawodów uwzględnia polskie realia rynkowe. Zawiera ponad 500 opisanych stanowisk, ścieżki kariery, potencjalne wynagrodzenia, wymagane wykształcenie, kierunek studiów. Polscy trenerzy DISC, wyszkoleni i certyfikowani przez Personality Insights wykonali analizę dopasowania listy zawodów do poszczególnych typów osobowości według modelu DISC. Współcześnie wiele firm stosuje model DISC jako podstawę oceny wzorów zachowań.