Pomysłodawcy F2F18 chcieli pomóc swoim dzieciom w wyborze przyszłości i uczelni wyższej. Doświadczyli, że trudno jest uzyskać dobrą poradę w tym względzie.

Jest to problem przerażająco powszechny. Prawie trzysta tysięcy tegorocznych maturzystów (to ponad 75%) nie wie lub nie jest pewna co chce robić w życiu. Nawet część z tych, którzy obecnie deklarują, że wiedzą kim chcą zostać rozminie się ze swoimi wyobrażeniami w zetknięciu z rzeczywistością. Jedynie 20% wybiera uczelnie, z których jest zadowolona. Jak można pomóc młodemu człowiekowi w takiej sytuacji? Dopiero za granicą znaleźliśmy pomocne narzędzie, które postanowiliśmy przenieść do Polski i połączyć z polską bazą zawodów, aby mogli z niego skorzystać inni.To historia o tym, co zainspirowało dr Roberta Rohma aby poświęcić 30 lat swojego życia na pracę z modelem DISC.

Pierwszy krok: poznajemy siebie

Badany wypełnia analizę. Następnie system identyfikuje profil zachowań badanej osoby: określa preferowane zachowania, sposoby funkcjonowania w grupie, komunikacji z innymi, a także ścieżki rozwiązywania problemów bądź konfliktów. Ten pierwszy krok pozwala badanemu lepiej się poznać i zrozumieć siebie, również w kontekście relacji z otaczającymi nas ludźmi.

Badanie typu zachowań bazuje na modelu DISC, który rozróżnia poszczególne profile przez najczęściej przyjmowane postawy oraz zachowania. F2F18 używa testu Discovery Report, który jest unikalnym narzędziem pozwalającym w potwierdzony statystycznie sposób badać osoby od 13 roku życia. Badany otrzymuje obszerny raport o sobie, który w prosty sposób - bez konieczności posiadania wiedzy psychologicznej - pozwala się lepiej zrozumieć. Poznawszy swój profil osobowości przechodzimy do dalszego etapu.

Raport z analizy osobowości zobacz przykład


Drugi krok: wybieramy zawód

W drugim kroku F2F18 pozwala na przegląd i wybór tych spośród 500 zawodów, które pasują do danego profilu zachowań. Baza zawodów  została stworzona przez doświadczonych polskich ekspertów z dziedziny HR. Użytkownik otrzymuje wachlarz pasujących do niego zawodów do wyboru. Dopasowanie każdego stanowiska do profilu osobowości daje największe szanse wybrania zawodu, który może dać młodemu człowiekowi satysfakcję i spełnienie, ponieważ będzie dostosowany do jego preferowanych zachowań i warunków zapewniających w największym stopniu komfort i zadowolenie. Ponadto umożliwia wybór właściwej szkoły.

Każdy zawód jest opisany, a użytkownik F2F18 może wygenerować raport zawierający listę zawodów, które sam sobie dobierze. Informacja o tym jak korzystać z Bazy zawodów znajduje się na stronie Baza zawodów pomoc.

Rekomendacja zawodów zobacz przykład