KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fit to Future sp. z o. o. z siedzibą w 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 13 lok. 52, VI p [tel: +48 22 4044986, biuro@fit2future.pl];

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie komunikacji dotyczącej udzielenia informacji w celu realizacji przesłanego zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Fit to Future sp. z o. o.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

_______________________________________________________________________________________________________________
Informacje i dane prezentowanie w serwisie fit2future.pl mają na celu zaznajomienie Użytkowników z modelem DISC oraz z przedstawianymi przez nas zagadnieniami. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji lub danych znajdujących się na stronie.
_______________________________________________________________________________________________________________

Respektujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. 

Informacje, które gromadzimy na podstawie zapisów serwera www zbierane są tylko w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia rodzaju szkoły i miejscowości, w której Użytkownik uczęszcza do szkoły.
Serwis może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Tak zbierane informacje nie naruszają prawa użytkowników do prywatności. Gromadzone dane wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówień użytkowników w naszym serwisie. Nie udostępniamy, nie wypożyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych. Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późn. zm., oraz ustawy z 18.07.2002 z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wprowadzone dane osobowe mogą Państwo w każdej chwili usunąć, zaktualizować lub zmienić.

Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. 
Wykorzystujemy pocztę elektroniczną jedynie do powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami lub do odpowiedzi na Państwa emaile.

Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez Klientów i użytkowników Internetu.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych oraz na wysyłanie na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej komunikatów informacyjnych oraz o charakterze informacji handlowej pochodzących od F2F sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkownika przetwarzać będziemy w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu spółki, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tychże badań w celu poprawy jakości produktów i usług świadczonych przez spółkę zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo akceptację dla naszej polityki bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami, prosimy nie korzystać z naszego serwisu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące powyższych zagadnień, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym na stronie internetowej. 

Zawartość strony fit2future.pl jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie tekstów (w całości lub części) lub materiału graficznego wymaga uzyskania uprzedniej zgody naszej firmy.

Wszelkie działania i zaniechania naszej firmy i użytkowników naszej strony internetowej podlegają polskiemu prawu, a miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla Fit to Future sp. z o.o.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownika oraz miejsca, w którym chodzi On do kina, zgodnie z treścią art. 2 ust. 9 Regulaminu. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.