Czym jest DISC?

DISC, to rozwijana przez kilkadziesiąt lat teoria osobowości człowieka bazująca na stylach zachowania. Zgodnie z modelem DISC ludzie przejawiają w sposób powtarzalny określone postawy, które determinują przewidywalne wzorce ich zachowania, składające się na indywidualną osobowość. Model nie tylko klasyfikuje postawy i zachowania, ale również bierze pod uwagę sposoby radzenia sobie z emocjami, podejmowania decyzji, komunikacji i kształtowania relacji z innymi ludźmi.

Teoria DISC’u rozpoczyna definiowanie osobowości od opisania postaw. Rozróżnia dwie pary postaw, które dobrze różnicują ludzi i dają punkt wyjścia do analizy zachowania. Pierwszą jest para przeciwstawnych postaw opisujących nasz stosunek do świata zewnętrznego i innych ludzi: Outgoing (otwarty na innych ludzi, ekstrawertyczny) oraz Reserved (powściągliwy, skryty, introwertycznny). Drugą parę stanowią postawy opisujące na czym się skupiamy w codziennym działaniu

Task oriented (zorientowany na zadania) oraz People oriented (zorientowany na ludzi). Zazwyczaj kombinacja dwóch postaw (po jednej z każdej z par) dla danej osoby, definiuje jej główny styl zachowania. Według modelu DISC istnieją cztery podstawowe style zachowania. Nazwa modelu pochodzi od pierwszych liter ich angielskich nazw: 
Podział na główne postawy oraz główne style zachowania, zgodne z teorią DISC przedstawia rysynek poniżej


 

U każdej osoby te cztery style zachowania łączą się ze sobą z różnym natężeniem, tworząc indywidualną konfigurację określaną jako styl osobowości.
DISC nie służy klasyfikowaniu ludzi na lepszych i gorszych. Nie wprowadza również podziału na dobre i złe style. Nie bada też poziomu inteligencji, ani zakresu wiedzy lub kompetencji.

DISC opisuje główne tendencje zachowania człowieka oraz jego postawy wobec innych ludzi i sytuacji.

Aby skorzystać z modelu DISC, należy wypełnić kwestionariusz i następnie przeczytać Raport, zawierający analizę Twojej osobowości. Analiza raportu pozwoli Ci na poznanie swoich zachowań oraz postaw. Umożliwi też lepsze zrozumienie jak funkcjonujesz, jak odbierają Cię inni, jakie masz preferencje i z czego to wynika. Dzięki takim informacjom możesz zacząć wpływać na swoje zachowania aby być lepiej rozumianym i skuteczniejszym w swoim działaniu. Daje Ci to możliwość świadomego wyboru nie tylko w zakresie zachowań czy reakcji ale też  w zakresie środowiska, miejsca, rodzaju pracy, w których czujesz się najlepiej i nie musisz  działać wbrew swoim naturalnym tendencjom.. Będą to wybory, które umożliwią pełne wykorzystanie Twojego potencjału oraz działanie zgodne z jego naturą. 

Teoria modelu behawioralnego DISC nie jest jakąś chwilową modą, którą zachłystnęła się garstka zapaleńców. Opracowana została na Uniwersytecie Harvard w 1928 roku przez profesora psychologii Williama Moulton Marstona (twórcę pierwszego wykrywacza kłamstw). Przedstawił ją w swojej pracy naukowej „Emotions of Normal People”. Przez kilkadziesiąt lat jego badania były rozwijane i udoskonalane. Na podstawie modelu DISC zbudowano szereg narzędzi psychologicznych, które aktualnie wykorzystywane są przede wszystkim w biznesie: przy rekrutacji, obsadzaniu stanowisk menedżerskich, motywowaniu pracowników oraz budowaniu zespołów.

Dr Robert Rohm opowiada jak powstała teroria modelu DISC.