„D” wymusza swój sposób rozwiązania sprawy. „I” atakuje personalnie, jeżeli nie jest w stanie dojść do porozumienia. „S” odpowiada na oczekiwania. „C” za wszelką cenę unika konfrontacji.