Informacje o wynagrodzenia zebrane są z wywiadów, dostępnych nam raportów płacowych oraz innych publicznie dostępnych źródeł.