Patrząc na budżet: osobowość o stylu „D” (dominujący) przejrzy go pobieżnie, ale nie będzie zwracać uwagi na szczegóły. Postrzega budżet jako ogólne szacunkowe dane, które mają prowadzić do osiągnięcia wyników i wykonania planów. Osobowość o stylu „I” (inspirujący) trudno zrozumieć budżet, ponieważ wydaje się on zbyt teoretyczny, nie jest czymś, co można doświadczyć zmysłami i nadać temu wartość emocjonalną. Osobowość o stylu „S” (uczynny) będzie się trzymać budżetu dla bezpieczeństwa i będzie odczuwać ogromny stres w razie konieczności rozważania kwestii osobowych przy ograniczeniach finansowych, kiedy należy podjąć trudne decyzje. Osobowośc o stylu „C” (rozważny) będzie się trzymać budżetu, ale oszczędności w jednym obszarze zostaną wykorzystane, aby poprawić jakość innego obszaru. Cele i plany mają prowadzić do precyzyjnego planowania budżetu.