Ścieżki kariery są zgodne z informacjami uzyskanymi z wywiadów oraz dostępnych publicznie informacjami. Zostały również zweryfikowane przez naszych ekspertów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.