Badania wskazują, że podstawowy styl opisuje cechy, które będziemy wykazywać przez całe życie. Niemniej jednak powinno się dojrzewać i rozwijać swoje cechy w miarę, jak pracujemy nad równowagą w naszej osobowości. Przez „dojrzewanie” rozumiemy wiedzę i rozumienie właściwych rzeczy we właściwym czasie. Trauma może spowodować, że ten styl będzie mniej widoczny, ale twój podstawowy styl odzwierciedla twoją prawdziwą naturę, a nie to, jak ona została dostosowana.