Oczywiście. Tak się dzieje bardzo często. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że dużo trudniej w takiej sytuacji jest osiągnąć sukces i czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy. Zwykle (choć nie zawsze) prowadzi to do frustracji i niezadowolenia, a to przekłada się na wyniki. Wszystkie nowoczesne badania i analizy pokazują, że na motywację i zaangażowanie pracowników wpływa bezpośrednio ich dopasowanie do danego stanowiska. A kiedy jesteśmy dopasowani? Wtedy, kiedy mamy szansę wykorzystywać nasze mocne strony w pracy i na tym budujemy nasz sukces.