Tak, można nauczyć się „odczytywać” ludzi, ale jest to bardziej „sztuka” niż „nauka”. W naszym modelu zachowań ludzkich przedstawiamy pewne cechy charakterystyczne, które ułatwiają rozpoznawanie stylów. Gdy poznajesz i obserwujesz ludzi, możesz spróbować określić, czy są oni bardziej „aktywni” (styl „D” lub „I”) czy „powolni” (styl „S” lub „C”). Czy ich wewnętrzny „kompas” kieruje ich raczej na zadania („D” lub „C”) czy ludzi („I” lub „S”)? Osoba o stylu „D” w działaniu jest szybka, i zorientowana na zadania. Osoba o stylu „I” w działaniu jest szybka i zorientowana na ludzi. Osoba o stylu „S” w działaniu jest powolna i zorientowana na ludzi. Osoba o stylu „C” w działaniu jest powolna i zorientowana na zadania. Ta informacja pozwala na lepsze zrozumienie ram odniesienia innych dzięki wiedzy, w jaki sposób one myślą i reagują. Należy poddawać ponownej ocenie sposób, w jaki postrzega się styl osobowościowy danej osoby, w miarę pojawiania się nowych cech, chyba że zna się daną osobę bardzo dobrze.