Mieszanka jest unikatową przewagą cechy „D”, „I”, „S” i „C” w twojej osobowości. Zatem mieszanka jest sprawą indywidualną. Kombinacja odnosi się do naszej własnej mieszanki oraz do mieszanki innych osób, wtedy gdy działamy, reagujemy i wchodzimy w interakcje. To właśnie w ramach kombinacji odczuwamy stresy i konflikty, które powodują, że przyjmujemy i dostosowujemy naszą własną mieszankę, aby skuteczniej współdziałać z innymi.