Tak. Do jednego stanowiska przypisanych może być kilka typów osobowości, tak samo jak do jednego stylu może pasować wiele stanowisk, z różnych grup i rodzin. Muszą jednak zostać jednak spełnione podstawowe warunki dopasowania do profilu kompetencyjnego, który jest niezbędny na danym stanowisku, np. na wszystkich stanowiskach pracujących z analizami liczbowymi (np. księgowy, kontroler finansowy) potrzebne jest dominujące C. Jednak C może występować w różnych konfiguracjach. Dobrym księgowym może być zarówno z S/C, C/S jak i C/SD.