Osoby o typie „D” najczęściej motywuje wynik, zysk i osiągnięcia. Osoby o typie „I” najczęściej motywuje zabawa, podróże i pozycja. Osoby o typie „S” najczęściej motywuje pomaganie innym, nawiązywanie przyjaźni i docenienie. Osoby o typie „C” najczęściej motywują wartości, doskonałość i konsekwencja.