Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem podatków. Płaca brutto (w Polsce) składa się z pensji netto (czyli to co pracownik dostaje "na rękę"), składki (podatku) na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne) oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli na danym stanowisku proponowane wynagrodzenie ustalone jest na przykład na 3000 zł, oznacza to, że pracownik na rękę otrzyma 2156 zł i 72 grosze.