BAZA ZAWODÓW

Jeśli posiadasz kod do analizy wejdź tutajNasza baza zawodów została przygotowana przez specjalistów i ekspertów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Znajduje się w niej ponad 500 opisanych stanowisk. Każde stanowisko jest opisane poprzez:

  • zadania i czynności charakteryzujące dane stanowisko oraz środowisko pracy
  • powiązane specjalizacje
  • możliwą ścieżkę kariery
  • orientacyjne wynagrodzenie
  • wymagane wykształcenie
  • uczelnie i szkoły oferujące niezbędne wykształcenie.

Przyjęliśmy wielopoziomową systematykę, która ma na celu ułatwienie wyboru i filtrowanie zawodów zgodnie z preferencjami. Pogrupowanie zawodów w rodziny jest również zgodne z Europejską Klasyfikacją Zawodów. Pierwszym poziomem podziału jest typ zadań. Stanowiska są pogrupowane według 5 głównych rodzajów pracy:


PRACA Z LUDŹMI

gdzie kluczowym elementem na stanowisku jest szeroko rozumiana współpraca z ludźmi

PRACA Z DANYMI 

w której są stanowiska o zadaniach skupionych wokół informacji i danych

PRACA Z RZECZAMI

ze stanowiskami skoncentrowanymi wokół wykorzystania przedmiotów i rzeczy

PRACA TWÓRCZA

w której od stanowisk wymagana jest szczególna kreatywność i umiejętność twórczego myślenia

PRACA Z NATURĄ

gdzie kluczowym środowiskiem pracy jest natura (rośliny, zwierzęta, ochrona środowiska, itp.)


Według najlepszej wiedzy naszych ekspertów - praktyków zarządzania ludźmi i rekrutacji - dopasowaliśmy każdy ze stylów osobowości do danego stanowiska, biorąc pod uwagę jego profil kompetencyjny.

Do jednego stanowiska może pasować kilka stylów osobowości, tak samo jak do jednego stylu może pasować wiele stanowisk, z różnych grup.

Bazą, są te główne tendencje, bez których trudno sobie wyobrazić sukces w danym zawodzie. Na przykład, czy lekarz pediatra może być dobrym, odnoszącym sukcesy lekarzem bez zachowań typu S (uczynny, wspierający)? Jest to mało prawdopodobne. A jeśli tak się stanie, jego koszt emocjonalny jest bardzo wysoki, a komfort małych pacjentów bardzo niski. Dlatego nie będzie to lekarz pierwszego wyboru.

Sprawdź jak wygląda przykładowa rekomendacja w bazie zawodów tutajJak widać zadaniem Rekomendacji Przyszłego Zawodu F2F 18 nie jest wskazanie, że masz zostać strażakiem albo księgowym. Dzięki przeprowadzonej analizie i znajomości twojego typu osobowości dopasujemy z listy ponad 500 stanowisk te, w których praca będzie zgodna z twoją naturą. To znaczy, że np. w rodzinie stanowisk "Prawo i dziedziny pokrewne" znajduje się szereg stanowisk, ale tylko wykonywanie niektórych z nich będzie ci sprawiać przyjemność, ponieważ będą zgodne z twoim typem osobowości i będą bazowały na Twoich mocnych stronach.